دارای رتبه 1 از شورای عالی انفورماتیک   -   دارای پروانه بهره برداری نرم افزار از وزارت صنعت ، معدن و تجارت   -   دانش بنیان
۵۷۶۹۵۰۰۰-٠٢١

راهکار سامانه ذینفع واحد فرانام ( دانش بنیان )

 • خانه
 • راهکارها
 • راهکار سامانه ذینفع واحد فرانام (دانش بنیان )
راهکار ذینفع واحد فرانام

سامانه ذینفع واحد (ذینفع واحد چیست؟)

حجم بالای معوقات بانکی در چند سال گذشته، دغدغه اصلی مدیران اعتباری بانکی می باشد. روش هایی مانند اعتبارسنجی مشتریان حقیقی و حقوقی تنها در شرایطی موثر است که ارتباطات قابل توجهی بین آنها وجود نداشته باشد. پیچیدگی های کسب و کاری باعث شده است که گروه های مختلفی از مشتریان، ذینفع یکدیگر باشند. در صورت عدم شناسایی ارتباطات بین افراد و شرکت ها، اعطا تسهیلات به گروه های تجاری ریسک های اعتباری بانک ها را افزایش می دهد . به همین دلیل مطابق آیین نامه های بانک مرکزی، اعطا هر گونه تسهیلات و تعهدات کلان منوط به شناسایی ذینفعان اعتباری شده است. شناسایی ارتباطات بین مشتریان و گروه های تجاری ذینفع بر اساس اطلاعات موجود، در دستور العمل های بانک مرکزی تاکید شده است. سامانه ذینفع واحد فرانام به گونه ای طراحی شده است که بیشترین ارتباطات ممکن را بین گروه های تجاری و مشتریان حقیقی کشف نماید و مطابق بررسی های ناظران بانک مرکزی به عنوان بهترین سامانه موجود در کشور شناسایی شده است. سامانه ذینفع واحد در بانکهای صادرات و آینده عملیاتی شده است .

مشتریان بانکی فرانام در این زمینه :

بانک صادرات ایران بانک آینده بانک سینا شرکت سپرده گذاری مرکزی

ماژول گرافیکی ذینفع واحد

 • قابلیت رد یابی نحوه ارتباط اشخاص حقیقی / حقوقی در هر گروه ذینفع
 • گراف رابطه
 • شناسایی روابط مشکوک
 • شناسایی روابط به صورت داینامیک تا 10 لایه

استعلام ذینفع واحد

 • استعلام ذینفع واحد در ارکان اعتباری بانک با رعایت سطوح دسترسی
 • نمایش سوابق استعلام های انجام شده

اشخاص مرتبط در ذینفع واحد

 • واکشی اطلاعات سهامداران و مدیران بانک
 • واکشی اطلاعات تسهیلات و تعهدات سهامداران و مدیران بانک
 • ثبت اطلاعات تکمیلی سهامداران و مدیران بانک

گزارشات تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی در ذینفع واحد

 • خروجی گزارش تسهیلات و تعهدات کلان طبق نظر بانک مرکزی در فرمت های مختلف
 • طراحی گزارشات در ماژول گزارش ساز پیشرفته
 • ذخیره گزارشات طراحی شده برای استفاده مجدد
 • استخراج خروجی های برنامه به فرمت های شناخته شده مانند اکسل و PDF

ماژول محاسبه روابط در ذینفع واحد

 • قابلیت تنظیم نحوه محاسبه گروه های ذینفع برای تامین نظر موسسات مالی/بانک ها
 • محاسبات بر اساس پارامترهای بانک مرکزی
 • محاسبات جداگانه بر اساس پارامترهای جداگانه داخلی بانک (اداره ریسک و اعتبارات)
 • قابلیت آرشیو به منظور برگشت به گذشته و مقایسه تغییرات در گروه های ذینفع
 • قابلیت تعیین استثنائات موردی جهت پوشش بخش نامه های موردی بانک مرکزی
 • قابلیت آرشیو به منظور برگشت به گذشته و مقایسه تغییرات در گروه های ذینفع
 • تعیین نحوه شناسایی گروه ذینفع (در صورت وجود بیش از 1 حالت)
 • امکان تعیین بیشینه تعداد سطوح، به منظور محاسبه گروه های ذینفع
٨٨٨٩٠٩٢٣-٠٢١   -   ٨٨٩١٢٠٣٦-٠٢١   -   ۵۷۶۹۵۰۰۰-٠٢١  
٨٨٧١٤٤٩١-٠٢١
www.faranam.net
Info@faranam.net
تهران، خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، کوچه لباف، پلاک 3