دارای رتبه 1 از شورای عالی انفورماتیک   -   دارای پروانه بهره برداری نرم افزار از وزارت صنعت ، معدن و تجارت   -   دانش بنیان
۵۷۶۹۵۰۰۰-٠٢١

راهکار BPMS

  • خانه
  • راهکارها
  • راهکار BPMS
راهکار BPMS

راهکار و خدمات فرانام در حوزه BPMS

  • استخراج و مدلسازی فرآیندهای کسب و کار
  • استقرار سیستم یکپارچه مدیریت فرآیند BPMS
  • خدمات آموزش سامانه یکپارچه مدیریت فرآیند BPMS
  • خدمات پشتیبانی سامانه یکپارچه مدیریت فرآیند BPMS
  • خدمات مشاوره و بهبود مستمر فرآیندهای کسب و کار

مشتریان بانکی فرانام در این زمینه

بانک ملتبانک صادرات ایران
راهکار BPMS
راهکار BPMS

نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار چیست ؟

نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار (BPMS) به شرکتها وسازمانهای کوچک و بزرگ کمک می کند تا مجموعه ای از فعالیت ها و کارهایی را که به یک هدف سازمانی می رسند ، طراحی ، مدل سازی ، اجرا ، خودکار سازی و بهبود بخشند. روی هم رفته ، این فعالیت ها و کارهایی که توسط افراد و تجهیزات انجام می شود و بطور معمول در قالب فعالیتهای جاری انجام می شود و آنچه را که به عنوان یک فرایند تجاری شناخته می شود ، تشکیل می دهند . BPMS محصول فناوری است که از مدیریت فرایندهای تجاری ( BPM ) پشتیبانی می کند .

یک BPMS که به عنوان مجموعه مدیریت فرایندهای تجاری شناخته می شود ، معمولا شامل اجزای اصلی زیر می باشد :

- ابزارهای استخراج برای کشف ، بازنمایی و تجزیه و تحلیل وظایفی که فرآیندهای تجاری را هدایت می کند.

- موتورهای گردش کار برای خودکار سازی جریان کارهایی که یک فرایند تجاری را کامل می کنند .

- کسب و کار قوانین و قواعد ( BREs ) که کاربران سیستم را قادر می سازد تا بدون نیاز به یک برنامه نویس عملکرد سیستم را تغییر دهند.

- ابزار شبیه سازی و آزمایش برای مشاهده چگونگی رفتار بدون نیاز به کدگذاری در ابتدا فرآیندها.

٨٨٨٩٠٩٢٣-٠٢١   -   ٨٨٩١٢٠٣٦-٠٢١   -   ۵۷۶۹۵۰۰۰-٠٢١  
٨٨٧١٤٤٩١-٠٢١
www.faranam.net
Info@faranam.net
تهران، خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، کوچه لباف، پلاک 3